4.2. Hämta filer från Debian-speglar

För att hitta den närmaste (och kanske även den snabbaste) spegeln, se Hämta Debian från Internet.

När filer hämtas från en Debian-spegel via FTP så bör du se till att filerna hämtas i binärt läge, inte text eller automatiskt läge.

4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar

Installationsavbildningar finns på varje Debian-spegel i katalogen debian/dists/squeeze/main/installer-m68k/current/images/MANIFEST listar varje avbild och dess funktion.

4.2.1.1. Välja en kärna

Vissa m68k-underarkitekturer har flera val av kärnor att installera. Allmänt sett rekommenderar vi att försöka den senaste versionen först. Om din underarkitektur eller maskin behöver använda en 2.2.x-kärna, se till att välja en av avbildningarna som har stöd för 2.2.x-kärnor (se MANIFEST).

Alla m68k-avbildningar som använder 2.2.x-kärnor kräver kärnparametern ramdisk_size=13000 .