Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på ARM
5.1.1. Uppstart från TFTP
5.1.2. Uppstart från cd-rom
5.1.3. Starta upp från den fasta programvaran
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Brädenheter
5.2.2. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter