Installationsguide för Debian GNU/Linux

Den här handboken är fri programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License. Referera till licensen i Appendix F, GNU General Public License.

Sammanfattning

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux 6.0 system (kodnamn squeeze) för arkitekturen Motorola 680x0 (m68k). Den innehåller även referenser till mer information och information om hur du får ut det mesta av ditt nya Debian-system.

Notera

På grund av att porteringen till Motorola 680x0 inte är en utgiven arkitektur för squeeze, finns det ingen officiell version av den här handboken för Motorola 680x0 för squeeze. Dock är porteringen fortfarande aktiv och det finns hopp om att Motorola 680x0 kan inkluderas igen i framtida officiella utgåvor, den här utvecklingsversionen av Installation Guide finns fortfarande tillgänglig.

På grund av att Motorola 680x0 inte är en officiell arkitektur kan, viss information, speciellt vissa länkar, i den här handboken vara felaktiga. För ytterligare information, besök webbsidorna för porteringen eller kontakta sändlistan debian-68k.

Notera

Även om den här installationsguiden för m68k oftast är uppdaterad har vi planer på att göra vissa ändringar och organisera om delar av handboken efter den officiella utgåvan av squeeze. En nyare version av denna handbok kan hittas på Internet på debian-installer. Där har du även möjligheten att hitta ytterligare översättningar.

Översatt av Daniel Nylander <po@danielnylander.se>. Stort tack till Anders Lennartsson för korrekturläsningen. GNU General Public License översattes av Mikael Pawlo. Skicka synpunkter på översättningen till <debian-l10n-swedish@lists.debian.org> eller <tp-sv@listor.tp-sv.se>.


Innehållsförteckning

Installation av Debian GNU/Linux 6.0 för m68k
1. Välkommen till Debian
1.1. Vad är Debian?
1.2. Vad är GNU/Linux?
1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
1.4. Vad är Debian GNU/Hurd?
1.5. Få tag på Debian
1.6. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
1.7. Organisering av det här dokumentet
1.8. Din hjälp med dokumentationen välkomnas
1.9. Om copyright och programvarulicenser
2. Systemkrav
2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd
2.1.3. Stöd för grafikkort
2.1.4. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.1.5. Kringutrustning och annan maskinvara
2.2. Enheter som kräver fast programvara
2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.4. Installationsmedia
2.4.1. Disketter
2.4.2. Cd-rom/Dvd-rom
2.4.3. Hårddisk
2.4.4. Nätverk
2.4.5. Un*x eller GNU-system
2.4.6. Lagringssystem som stöds
2.5. Krav för minne och diskplats
3. Före installation av Debian GNU/Linux
3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.5.1. Partitionering i AmigaOS
3.5.2. Partitionering i Atari TOS
3.5.3. Partitionering i MacOS
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Revisioner av fast programvara och konfigurering av befintligt operativsystem
3.6.2. Maskinvaruproblem att se upp för
4. Få tag på installationsmedia
4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbildningar
4.3.1. Skriva diskettavbildningar från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbildningar från DOS, Windows eller OS/2
4.3.3. Skriva diskettavbildningar på Atari-system
4.3.4. Skriva diskettavbildningar på Macintosh-system
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av RARP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Konfigurering av DHCP-server
4.5.4. Aktivering av TFTP-server
4.5.5. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer
5. Starta upp installationssystemet
5.1. Starta upp installationsprogrammet på Motorola 680x0
5.1.1. Välja en installationsmetod
5.1.2. Starta upp från en hårddisk
5.1.3. Uppstart från en cd-rom
5.1.4. Uppstart via TFTP
5.1.5. Uppstart från startdisketter
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Brädenheter
5.2.2. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Tillförlitlighet för disketter
5.4.3. Uppstartskonfiguration
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter
6. Användning av Debian Installer
6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
6.3.2. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.3. Installation av grundsystemet
6.3.4. Skapa användare och lösenord
6.3.5. Installera ytterligare programvara
6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.7. Färdigställ installationen
6.3.8. Blandat
6.4. Läsa in saknad fast programvara
6.4.1. Förbereda ett media
6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet
7. Starta upp ditt nya Debian-system
7.1. Sanningens minut
7.1.1. Uppstart för BVME 6000
7.1.2. Uppstart för Macintosh
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Problemlösning
7.3. Logga in
8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
8.1. Stänga av systemet
8.2. Om du är nybörjare i Unix
8.3. Orientera dig runt i Debian
8.3.1. Debians paketsystem
8.3.2. Hantera programversioner
8.3.3. Hantera cronjobb
8.4. Ytterligare läsning och information
8.5. Konfigurera ditt system att använda e-post
8.5.1. Standardkonfiguration för e-post
8.5.2. Skicka e-post utanför systemet
8.5.3. Konfigurera e-postservern Exim4
8.6. Bygg en ny kärna
8.6.1. Hantera kärnavbildningar
8.7. Återställning av ett trasigt system
A. Installationshjälp
A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installationsprogrammet
A.2.1. Cd-rom
A.2.2. Diskett
A.2.3. Uppstart från nätverk
A.2.4. Uppstart från hårddisk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…
B. Automatiserad installation med förinställningar
B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil (för squeeze)
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Nätverkskonsoll
B.4.4. Spegelinställningar
B.4.5. Inställning av klocka och tidszon
B.4.6. Partitionering
B.4.7. Partitionering med RAID
B.4.8. Kontrollera hur partitioner monteras
B.4.9. Installation av grundsystem
B.4.10. Kontoinställning
B.4.11. Apt-inställning
B.4.12. Paketval
B.4.13. Installation av starthanteraren
B.4.14. Färdigställande av installationen
B.4.15. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler
C. Partitionera för Debian
C.1. Bestämma Debian-partitioner och storlekar
C.2. Katalogträdet
C.3. Rekommenderad partitionstabell
C.4. Enhetsnamn i Linux
C.5. Debians partitioneringsprogram
D. Diverse bitar
D.1. Linux-enheter
D.1.1. Konfigurera din mus
D.2. Nödvändig diskplats för funktioner
D.3. Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system
D.3.1. Påbörja arbetet
D.3.2. Installera debootstrap
D.3.3. Kör debootstrap
D.3.4. Konfigurera grundsystemet
D.3.5. Installera en kärna
D.3.6. Ställ in starthanteraren
D.3.7. Slutgiltiga justeringar
D.4. Installera Debian GNU/Linux över PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. Om det här dokumentet
E.2. Bidrag till det här dokumentet
E.3. Stora bidragsgivare
E.4. Varumärken
F. GNU General Public License

Tabellförteckning

3.1. Maskinvaruinformation som behövs för en installation
3.2. Rekommenderade minimala systemkrav