1.4. Vad är Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd är ett Debian GNU-system som ersätter Linux monolitiska kärna med GNU Hurd — en uppsättning servrar som körs på toppen av GNU Mach-mikrokärnan. Hurd är fortfarande inte klar och passar inte för vardaglig användning men arbetet fortgår. Hurd är för närvarande endast i utveckling för i386-arkitekturen även om portningar till andra arkitekturer kommer att göras när systemet bli mer stabilt.

För mer information, se Debian GNU/Hurd och sändlistan .