A.2. Starta upp installationsprogrammet

För några snabba länkar till cd-avbildningar, ta en titt på webbplatsen debian-installer . Debian-cd-teamet ger ut färdiga cd-avbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på cd. För mer information om var man får tag på cd-skivor, se Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än cd-avbilder. Webbplatsen debian-installer har länkar till andra avbilder. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Cd-rom

Det finns två olika cd-avbildningar för nätinstallation (netinst) som kan användas för installation av squeeze med debian-installer. Dessa avbilder är tänkta att starta från cd och installera ytterligare paket över ett nätverk, därav namnet "netinst". Skillnaden mellan de två avbildningarna är att på den fulla netinst-avbilden är grundpaketen inkluderade och om du använder visitkortsavbilden måste du hämta dessa från webbplatsen. Om du hellre vill kan du hämta en fullstorleks cd-avbild som inte behöver Internet för att installeras. Du behöver endast den första cd-skivan i uppsättningen.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en cd-skiva. För att starta en PowerMac från cd-skiva, tryck c-knappen under uppstart. Se Avsnitt 5.1.1, ”Uppstart från en cd-rom” för andra sätt att starta från en cd-skiva.

A.2.2. Diskett

Om din dator inte kan starta upp från en cd-skiva kan du hämta diskettavbildningar för att installera Debian. Du behöver floppy/boot.img, floppy/root.img och möjligen en eller flera av drivrutinsdisketterna.

Startdisketten är den med boot.img på sig. När den här disketten startas kommer den att fråga dig att mata in en andra diskett — använd den med root.img på sig.

Om du planerar att installera över nätverket behöver du vanligtvis floppy/net-drivers-1.img. För PCMCIA- eller USB-nätverk, och vissa mindre vanliga nätverkskort, behöver du även en andra drivrutinsdiskett, floppy/net-drivers-2.img.

Om du har en cd-skiva men inte kan starta upp från den kan du starta upp från startdisketter och använda floppy/cd-drivers.img på en drivrutinsdiskett för att färdigställa installationen med cd-skivan.

Disketter är ett av de minst pålitliga lagringsmedia som finns så var beredd på en hel del dåliga disketter (se Avsnitt 5.4.2, ”Tillförlitlighet för disketter”). Varje .img-fil du hämtar får plats på en diskett; du kan använda kommandot dd för att skriva dem till /dev/fd0 eller andra sätt (se Avsnitt 4.3, ”Skapa startdisketter från diskettavbildningar” för detaljer). Eftersom du har mer än en diskett är det en bra idé att etikettera dem.

A.2.3. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

A.2.4. Uppstart från hårddisk

Det är möjligt att starta installationsprogrammet utan flyttbart media men bara med en befintlig hårddisk som kan innehålla ett annat operativsystem. Hämta hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avbildning till toppnivåkatalogen av hårddisken. Se till att cd-avbilden har ett filnamn som slutar på .iso. Nu är det bara att starta linux med initrd.