Appendix B. Automatiserad installation med förinställningar

Innehållsförteckning

B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil (för squeeze)
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Nätverkskonsoll
B.4.4. Spegelinställningar
B.4.5. Inställning av klocka och tidszon
B.4.6. Partitionering
B.4.7. Partitionering med RAID
B.4.8. Kontrollera hur partitioner monteras
B.4.9. Installation av grundsystem
B.4.10. Kontoinställning
B.4.11. Apt-inställning
B.4.12. Paketval
B.4.13. Installation av starthanteraren
B.4.14. Färdigställande av installationen
B.4.15. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler

Den här bilagan förklarar hur man förinställer svar på frågor i debian-installer för att automatisera din installation.

Konfigurationsdelarna som används i den här bilagan finns även tillgängliga som exempelfiler för förkonfiguration från ../example-preseed.txt.