Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på PowerPC
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Starta upp från hårddisk
5.1.3. Uppstart via TFTP
5.1.4. Uppstart från startdisketter
5.1.5. Uppstartsparametrar för PowerPC
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.3. Brädenheter
5.2.4. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Tillförlitlighet för disketter
5.4.3. Uppstartskonfiguration
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter