7.1. Sanningens minut

Första uppstarten av ditt nya system är vad elingenjörer kallar för röktest.

Få inte panik om systemet misslyckas med att starta upp korrekt. Om installationen lyckades är chanserna goda att det bara är ett relativt litet problem som förhindrar systemet från att starta upp Debian. I de flesta fall kan problem rättas till utan att behöva upprepa installationen. Ett tillgängligt alternativ för att rätta till uppstartsproblem är att använda installationsprogrammets inbyggda räddningsläge (se Avsnitt 8.7, ”Återställning av ett trasigt system”).

Om du är nybörjare när det gäller Debian och Linux, kanske du behöver lite hjälp från mer erfarna användare. För mindre vanliga arkitekturer som PowerPC är det bästa att fråga på sändlistan debian-powerpc. Du kan även skicka in en installationsrapport, som beskrivs i Avsnitt 5.4.6, ”Skicka installationsrapporter”. Se till att du beskriver ditt problem i detalj och inkluderar eventuella meddelanden som visas och kan hjälpa andra att felsöka problemet.

7.1.1. OldWorld PowerMac

Om maskinen misslyckas att starta upp efter färdigställandet av installationen, och stoppar med en boot:-prompt, försök mata in Linux följt av Enter. (Standardkonfiguration för uppstart i quik.conf är märkt som Linux). Märkningen definierad i quik.conf kommer att visas om du trycker tangenten Tab vid prompten boot:. Du kan också försöka starta upp in i installationsprogrammet och redigera /target/etc/quik.conf placerad där av steget Install Quik on a Hard Disk. Ledtrådar för hantering av quik finns tillgängliga på http://penguinppc.org/projects/quik/.

För att starta upp det gamla MacOS utan att återställa nvram, skriv bye vid OpenFirmware-prompten (antar att MacOS inte har tagits bort från maskinen). För att få fram en OpenFirmware-prompt, håll nere tangenterna command+option+o+f vid kallstart av maskinen. Om du behöver återställa ändringar i nvram till MacOS-standard för att kunna starta upp tillbaka till MacOS, håll ned tangenterna command+option+p+r vid kallstart av maskinen.

Om du använder BootX för att starta upp i det installerade system, välj bara din önskade kärna i katalogen Linux Kernels, välj bort ramdisk-alternativet, och lägg till en rotenhet som passar din installation; exempelvis /dev/hda8.

7.1.2. NewWorld PowerMac

På G4-maskiner och iBook:ar kan du hålla ned tangenten option och få en grafisk skärm med en knapp för varje startbart OS, Debian GNU/Linux kommer att vara en knapp med en liten pingvin på.

Om du behållde MacOS och vid någon tidpunkt ändrar boot-device-variabeln i OpenFirmware bör du återställa OpenFirmware till sin standardkonfiguration. För att göra det här, håll ned tangenterna command+option+p+r vid kallstart av maskinen.

Märkena definierade i yaboot.conf kommer att visas om du trycker ned tangenten Tab vid boot:-prompten.

Återställning av OpenFirmware på G3 eller G4-maskinvara kommer att göra att den startar upp Debian GNU/Linux som standard (om du partitionerat den korrekt och placerat Apple_Bootstrap-partitionen först). Om du har Debian GNU/Linux på en SCSI-disk och MacOS på en IDE-disk kanske inte det här fungerar om du kommer att behöva på in i OpenFirmware och ställa in variabeln boot-device, ybin gör normalt det här helt automatiskt.

Efter du har startat upp Debian GNU/Linux för första gången kan du lägga till ytterligare flaggor som du önskar (såsom flaggor för dubbla startalternativ) till /etc/yaboot.conf och köra ybin för att uppdatera din startpartition med den ändrade konfigurationen. Läs yaboot HOWTO för mer information.