C.4. Enhetsnamn i Linux

Namnen på Linux diskar och partitioner kan vara olika från andra operativsystem. Du behöver veta namnen som Linux använder när du skapar och monterar partitioner. Här är de grundläggande benämningarna:

Partitionerna på varje disk representeras av att lägga till ett decimaltal tll diskens namn: dasda1 och dasda2 representerar första och andra partitionen på första DASD-enheten i ditt system.