3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. Fast programvara (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för Debian GNU/Linux på ditt system kommer också tas med.

3.6.1. BIOS-inställning

För att installera Debian GNU/Linux på en S/390 eller zSeries-maskin behöver du först starta upp en kärna i systemen. Uppstartsmekanismen på denna plattform är annorlunda än andra, speciellt från PC-liknande system: det finns inga diskettenheter tillgängliga alls. Du kommer att upptäcka en annan stor skillnad när du arbetar med denna plattform: det mesta (om inte alltid) av tiden kommer du att fjärrarbeta, med hjälp av viss klientsessionsprogramvara såsom telnet, eller en webbläsare. Detta är på grund av det speciella systemarkitekturen där 3215/3270-konsollen är radbaserad istället för teckenbaserad.

Linux på denna plattform kör antingen direkt på en ren maskin, i en så kallad LPAR (Logisk partition) eller i en virtuell maskin som erbjuds av VM-systemet. Du kan använda ett uppstartsband på alla de här systemen; du kan använda andra uppstartsmedia också, men de kanske allmänt sett finns tillgängliga. Till exempel, kan du använda de virtuella kortläsaren på en virtuell maskin, eller starta upp från HMC (Hardware Management Console) på en LPAR om HMC och detta alternativ finns tillgängligt för dig.

Innan du faktiskt genomför en installation, behöver du gå över några design- och förberedelsesteg. IBM har gjort dokumentation tillgänglig om hela processen, exempelvis hur man förbereder ett installationsmedia och hur man faktiskt startar upp från det mediet. Kopiera den informationen hit är varken möjlig eller nödvändig. Dock kommer vi här att beskriva vilken sorts Debian-specifik data som behövs och var du hittar den. Baserat på båda informationskällorna kan du förbereda din maskin och installationsmediet innan du genomför en uppstart från det. När du ser välkomstmeddelandet i din klientsession, kom tillbaka till det här dokumentet för att gå igenom de Debian-specifika installationsstegen.

3.6.2. Ursprunglig och LPAR-installationer

Referera till kapitel 5 av Linux för S/390 Redbook och kapitel 3.2 av Linux för IBM eServer zSeries och S/390: Distributioner Redbook om hur man ställer in en LPAR för Linux.

3.6.3. Installation som en VM-gäst

Referera till kapitel 6 av Linux för S/390 Redbook och kapitel 3.1 av Linux för IBM eServer zSeries och S/390: Distributioner Redbook om hur man ställer in en VM-gäst för att köra Linux.

Du behöver kopiera alla filerna från underkatalogen generic till din CMS-disk. Se till att överföra kernel.debian och initrd.debian i binärt läge med en fixerad postlängd på 80 tecken.

3.6.4. Ställa in en installationsserver

Om du inte har en anslutning till Internet (antingen direkt eller via en webbproxy) behöver du skapa en lokal installationsserver som går att komma åt från din S/390. Den här servern håller alla paketen du vill installera och måste göra dem tillgängliga via NFS, HTTP eller FTP.

Installationsservern behöver kopiera den exakta katalogstrukturen från en Debian GNU/Linux-spegel men endast de s390 och arkitektursoberoende filerna är nödvändiga. Du kan även kopiera innehållet av alla installations-cd till ett sådant katalogträd.

FIXME: mer information behövs — från en Redbook?