Filväljardialog

Använd flaggan --file-selection för att skapa en filväljardialog. Zenity returnerar de valda filerna eller katalogerna till standard fel. Standardläget för filväljardialogen är öppna.

Filväljardialogen har stöd för följande flaggor:

--filename=filnamn

Anger filen eller katalogen som är markerad i filväljardialogen när dialogen först visas.

--multiple

Tillåter markering av flera filnamn i filväljardialogen.

--directory

Tillåter endast markering av kataloger i filväljardialogen.

--save

Ställ in filväljardialogen till sparningsläge.

--separator=avgränsare

Anger strängen som används för att avgränsa den returnerade listan över filnamn.

Följande exempelskript visar hur man skapar en filväljardialog:

    #!/bin/sh

    FILE=`zenity --file-selection --title="Välj en fil"`

    case $? in
         0)
            echo "\"$FILE\" vald.";;
         1)
            echo "Ingen fil vald.";;
        -1)
            echo "Ingen fil vald.";;
    esac