Introduktion

Zenity låter dig skapa följande typer av enkla dialoger:

 • Kalender

 • Filval

 • Lista

 • Notifieringsikon

 • Meddelande

  • Fel
  • Information
  • Fråga
  • Varning
 • Förlopp

 • Textinmatning

 • Textinformation