Notifieringsikon

--text=text

Anger texten som visas i notifieringsytan.

Följande exempelskript visar hur man skapar en notifieringsikon:

    #!/bin/sh

    zenity --notification\
     --window-icon="info" \
     --text="Det finns nödvändiga systemuppdateringar!"