Förloppsdialog

Använd flaggan --progress för att skapa en förloppsdialog.

Zenity läser data rad för rad från standard in. Om en rad inleds med #, kommer texten att uppdateras med texten på den raden. Om en rad endast innehåller en siffra, kommer procenttalet att uppdateras med det talet.

Förloppsdialogen har stöd för följande flaggor:

--text=text

Anger texten som visas i förloppsdialogen.

--percentage=procenttal

Anger den initiala procenttalet som är inställt i förloppsdialogen.

--auto-close

Stänger förloppsdialogen när 100% har nåtts.

--pulsate

Anger att förloppsmätaren pulserar tills ett EOF-tecken läses in från standard in.

Följande exempelskript visar hur man skapar en förloppsdialog:

    #!/bin/sh
    (
    echo "10" ; sleep 1
    echo "# Uppdaterar e-postloggar" ; sleep 1
    echo "20" ; sleep 1
    echo "# Nollställer cron-jobb" ; sleep 1
    echo "50" ; sleep 1
    echo "Den här raden kommer att ignoreras" ; sleep 1
    echo "75" ; sleep 1
    echo "# Startar om systemet" ; sleep 1
    echo "100" ; sleep 1
    ) |
    zenity --progress \
     --title="Uppdaterar systemloggar" \
     --text="Söker av e-postloggarna..." \
     --percentage=0

    if [ "$?" = -1 ] ; then
        zenity --error \
         --text="Uppdatering avbruten."
    fi