Textinmatningsdialog

Använd flaggan -entry för att skapa en textinmatningsdialog. Zenity returnerar innehållet av textinmatningen till standard fel.

Textinmatningsdialogen har stöd för följande flaggor:

--text=text

Anger texten som visas i textinmatningsdialogen.

--entry-text=text

Anger texten som visas i inmatningsfältet för textinmatningsdialogen.

--hide-text

Döljer texten i inmatningsfältet för textinmatningsdialogen.

Följande exempelskript visar hur man skapar en textinmatningsdialog:

    #!/bin/sh

    if zenity --entry \
    --title="Lägg till en post" \
    --text="Ange ditt _lösenord:" \
    --entry-text "password" \
    --hide-text
     then echo $?
     else echo "Inget lösenord angavs"
    fi