Textinformationsdialog

Använd flaggan --text-info för att skapa en textinformationsdialog.

Textinformationsdialogen har stöd för följande flaggor:

--filename=filnamn

Anger en fil som läses in i textinformationsdialogen.

--editable

Tillåter att den visade texten redigeras. Den redigerade texten returneras till standard fel när dialogrutan stängs.

Följande exempelskript visar hur man skapar en textinformationsdialog:

    #!/bin/sh

    FILE=`zenity --file-selection \
     --title="Välj en fil"`

    case $? in
         0)
            zenity --text-info \
             --title=$FILE \
             --filename=$FILE \
             --editable 2>/tmp/tmp.txt;;
         1)
            echo "Ingen fil vald.";;
        -1)
            echo "Ingen fil vald.";;
    esac