Användning

När du skriver skript kan du använda Zenity för att skapa enkla dialogrutor som interagerar grafiskt med användaren. Här är några exempel:

  • Du kan skapa en dialogruta för att hämta in information från användaren. Till exempel kan du fråga användaren om att välja ett datum från en kalenderdialog, eller att välja en fil från en filväljardialog.
  • Du kan skapa en dialogruta för att tillhandahålla information till användaren. Till exempel kan du använda en förloppsdialog för att indikera aktuell status för en åtgärd, eller använda en varningsdialog för att larma användaren.

När användaren stängerdialogrutan, skriver Zenity ut texten som producerats av dialogrutan till standard fel.

Var noga med att skriva citationstecken runt varje argument när du skriver Zenity-kommandon.

Till exempel, använd:

zenity --calendar --title="Semesterplanerare"
Använd inte:
zenity --calendar --title=Semesterplanerare

Om du inte använder citationstecken kan du få oväntade resultat.