3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

Om du redan har ett operativsystem på ditt system och vill ha Linux på samma disk, behöver du antaglien partitionera om disken. Debian kräver sina egna hårddiskpartitioner och kan inte installeras på Windows- eller MacOS-partitioner. Det kan dela vissa partitioner med andra Linux-system, men det täcks inte in här. Du behöver åtminstone en partition avsedd enbart för Debians rot.

Du kan hitta information om din aktuella partitionskonfiguration genom att använda ett partitioneringsverktyg för ditt aktuella operativsystem, såsom Drive Setup, HD Toolkit eller MacTools. Partitioneringsverktyg tillhandahåller alltid ett sätt att visa befintliga partitioner utan att göra ändringar.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Om din dator har mer än en hårddisk kanske du vill avdela en av dem helt till Debian. Om så är fallet behöver du inte partitionera den disken före uppstarten av installationssystemet; installationsprogrammets inbyggda partitioneringsprogram är utmärkt för den uppgiften.

Om din dator endast har en hårddisk, och du vill ersätta hela det redan installerade operativsystemet med Debian GNU/Linux, kan du också vänta med att partitionera den som en del av installationsprocessen (Avsnitt 6.3.2, ”Partitionering och val av monteringspunkter”), efter att du har startat upp installationssystemet. Dock fungerar endast det här om du planerar att starta upp installationssystemet från band, cd-rom eller filer på en ansluten maskin. Tänk på att om du startar upp från filer placerade på hårddisken, och sedan partitionerar samma hårddisk i installationssystemet, och därigenom raderar uppstartsfilerna, är det bara att hoppas att installationen lyckas första gången. Åtminstone i det här fallet bör du ha något alternativt sätt att återuppliva din dator såsom det ursprungliga systemets installationsband eller cd-skivor.

Om din maskin redan har ett flertal partitioner, och tillräckligt utrymme kan erbjudas genom att ta bort och ersätta en eller flera av dem, kan du även då vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer. Du bör fortfarande läsa genom materialet nedan, på grund av att det kan finnas speciella omständigheter såsom ordningen på befintliga partitioner inom partitionskartan, som ändå tvingar dig att partitionera före en installation.

Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk innan du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du inte försöker skapa partitioner för Debian GNU/Linux med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla.

Om du ska att installera fler än ett operativsystem på samma maskin, bör du installera alla andra system innan du börjar med Linux-installationen. Windows och andra installationer kan förstöra möjligheten att starta Linux, eller föreslå dig att formatera om icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

För att OpenFirmware ska automatiskt starta upp Debian GNU/Linux bör Linux-partitionerna visas före alla andra partitioner på disken, speciellt uppstartspartitioner för MacOS. Det bör tänkas på vid förpartitionering; du bör skapa en tom Linux-partition som kommer före de andra uppstartsbara partitioner på disken. (De små partitionerna dedicerade för Apple-diskdrivrutiner är inte uppstartsbara.) Du kan ta bort den tomma partitionen med Linux egna partitionsverktyg senare under den faktiska installationen, och ersätta den med Linux-partitioner.

Om du för närvarande har en hårddisk med en partition (en vanlig inställning för skrivbordsdatorer) och du vill få möjlighet att starta upp både det ursprungliga operativsystemet och Debian, behöver du göra följande:

  1. Säkerhetskopiera allt på datorn.

  2. Starta upp från det ursprungliga operativsystemets installationsmedia såsom cd-rom eller band. Vid uppstart från en MacOS-cd, håll nere tangenten c vid uppstart för att tvinga cd-skivan att bli det aktiva MacOS-systemet.

  3. Använd de ursprungliga partitioneringsverktygen för att skapa ursprungliga systempartition(er). Lämna antingen kvar en tom partition eller frigör utrymme för Debian GNU/Linux.

  4. Installera det ursprungliga operativsystemet på dess nya partition.

  5. Starta upp det ursprungliga systemet igen för att kontrollera att allting är OK och hämta ner uppstartsfilerna för Debian Installer.

  6. Starta upp Debian Installer för att fortsätta installera Debian.

3.5.1. MacOS/OSX-partitionering

Programmet Apple Drive Setup kan hittas i mappen Utilities på MacOS cd-skivan. Den kommer inte att justera befintliga partitioner; den är begränsad till partitionering av hela disken på en gång. Diskdrivrutinspartitioner visas inte i Drive Setup.

Kom ihåg att skapa en tom partition för GNU/Linux, helst placerad först i disklayouten. Det spelar ingen roll vilken typ det är, den kommer att tas bort och ersättas senare av Debian GNU/Linuxs installationsprogram.

Om du planerar att installera både MacOS 9 och OS X, är det bäst att skapa separata partitioner för OS 9 och OS X. Om de installeras på samma partition, Startup Disk (och omstart) måste användas för att välja mellan de två; valet mellan de två systemen kan inte göra vid tid för uppstart. Med separata partitioner, kommer separata alternativ för OS 9 och OS X att visas när tangenten option hålls ner vid tid för uppstart, och separata alternativ kan även installeras i uppstartsmenyn i yaboot. Startup Disk kommer att gömma alla andra monteringsbara partitioner, något som kan påverka uppstart av GNU/Linux. Både OS 9- och OS X-partitioner kan kommas åt från antingen OS 9 eller OS X.

GNU/Linux kan inte komma åt information på UFS-partitioner, men har stöd för HFS+-partitioner (även kallad MacOS Extended). OS X kräver en av dessa två typer för sin uppstartspartition. MacOS 9 kan installeras på antingen HFS (även kallad MacOS Standard) eller HFS+. För att dela information mellan MacOS- och GNU/Linux-system, kan en utväxlingspartition vara behändig. HFS, HFS+ och MS-DOS FAT-partitioner stöds av både MacOS och Linux.