3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. Fast programvara (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för Debian GNU/Linux på ditt system kommer också tas med.

3.6.1. Starta OpenFirmware

Det finns normalt sett inget behov att ställa in BIOS (kallas OpenFirmware) på PowerPC-system. PReP och CHRP är utrustade med OpenFirmware men tyvärr är sättet du använder för att kalla upp det olika från tillverkare till tillverkare. Du får konsultera maskinvarudokumentationen som kom med din maskin.

PowerPC Macintosh kallar du upp OpenFirmware med Command (klöverblad/Apple)+Option+o+f vid uppstart. Generellt sett kommer den att leta efter dessa tangenttryckningar efter klockljudet men den exakta tiden skiljer sig från modell till modell. Se http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html för fler tips.

OpenFirmware-prompten ser ut så här:

ok
0 >

Observera att på äldre modeller av PowerPC Mac-datorer, standarden och ibland hårdkodade in/ut för användarinteraktion i OpenFirmware är genom serieporten (modem). Om du startar OpenFirmware på en av dessa maskiner, kommer du bara se en svart skärm. I det fallet, behövs ett terminalprogram som kör på en annan dator, och ansluten till modemporten, för att interagera med OpenFirmware.

OpenFirmware på OldWorld Beige G3-maskiner, OF-versionerna 2.0f1 och 2.4, är trasiga. Dessa maskiner kommer antagligen inte att kunna starta upp från hårddisken om inte den fasta programvaran blir uppdaterad. En programfix för den fasta programvaran finns inkluderad i verktyget System Disk 2.3.1, tillgänglig från Apple på ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Efter uppackning av verktyget i MacOS, och det startats, välj knappen Save för att få programfixarna för den fasta programvaran installerade till nvram.

3.6.2. Maskinvaruproblem att se upp för

Skärmsynlighet på OldWorld Powermac-datorer. Vissa OldWorld Powermac-datorer, mestadels de med control-grafikdrivrutinen, kanske inte producerar en färgkarta med pålitliga resultat i synbar utskrift under Linux när skärmen är konfigurerad för fler än 256 färger. Om du upplever liknande problem med din skärm efter omstart (du kan ibland se data på skärmen, men i andra fall inte se någonting alls), eller om skärmen blir svart efter uppstart av installationsprogrammet istället för att visa dig användargränssnittet, prova att ändra din skärminställning under MacOS till att använda 256 färger istället för tusentals eller miljoner färger.