4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk

Installationsprogrammet kan startas upp med uppstartsfiler placerade på en befintlig hårddiskpartition, antingen startade från ett annat operativsystem eller genom att kalla upp en starthanterare direkt från BIOS.

En full installation, helt över nätverket kan göras med den här tekniken. Det här förhindrar problem med flyttbar media, hitta och bränna cd-avbildningar eller kämpa med för många och ej tillförlitliga disketter.

Installationsprogrammet kan inte starta upp från filer på ett filsystem av typen HFS+. MacOS System 8.1 och senare kan använda HFS+ filsystem; alla NewWorld PowerMacs använder HFS+. För att fastställa om ditt befintliga filsystem är HFS+, välj Get Info för volymen i fråga. HFS-filsystem syns som Mac OS Standard, medans HFS+-filsystem anges som Mac OS Extended. Du måste ha en HFS-partition för att utväxla filer mellan MacOS och Linux, speciellt installationsfilerna du hämtade.

Olika program används för att starta upp installationsystemet från hårddisk, beroende på om systemet är en NewWorld- eller en OldWorld-modell.

4.4.1. Uppstart av hårddiskinstallerare på OldWorld Mac

Disketten boot-floppy-hfs använder miBoot för att starta Linux-installationen, men miBoot kan inte på något enkelt sätt användas för att starta upp på hårddisk. BootX, startad från MacOS, har stöd för uppstart från filer placerade på hårddisk. BootX kan även användas för att både starta upp MacOS och Linux efter din Debian-installation är färdigställd. För Performa 6360, verkar det som quik inte kan göra hårddisken startbar. Så BootX krävs på den modellen.

Hämta och packa upp (unstuff) utgåvan BootX, tillgänglig från http://penguinppc.org/projects/bootx/, eller i katalogen dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac på Debians http/ftp-speglar och officiella Debian cd-skivor. Använd Stuffit Expander för att extrahera de från sitt arkiv. I paket, finns det en tom mapp som heter Linux Kernels. Hämta linux.bin och ramdisk.image.gz från mappen disks-powerpc/current/powermac, och placera dem i mappen Linux Kernels. Placera sedan mappen Linux Kernels i den aktiva Systemmappen.

4.4.2. Uppstart av hårddiskinstallerare på NewWorld Mac

NewWorld PowerMac har stöd för att starta upp från ett nätverk eller från en ISO9660 cd-rom, såväl som läsa in ELF-binärer direkt från hårddisken. De här maskinerna kan starta upp Linux direkt via yaboot, som har stöd för att läsa in en kärna och ramdisk direkt från en ext2-partition, såväl som dela uppstartsläge med MacOS. Hårddiskuppstart för installationsprogrammet är speciellt lämplig för nyare maskiner utan diskettenheter. BootX stöds inte och får inte ses på NewWorld PowerMac.

Kopiera (inte flytta) följande fyra filer som du hämtade tidigare från Debian-arkiven, till rotnivån på din hårddisk (det här kan göras genom att hålla ner Alt och dra varje fil till hårddisksikonen).

  • vmlinux

  • initrd.gz

  • yaboot

  • yaboot.conf

Gör en notering om partitionsnumret på MacOS-partitionen där du placerade de här filerna. Om du har MacOS-programmet pdisk, kan du använda L-kommandot för att leta efter partitionsnumret. Du behöver det här partitionsnumret för kommandot du anger vid Open Firmware-prompten när du startar upp installationsprogrammet.

För att starta upp installationsprogrammet, fortsätt till Avsnitt 5.1.2.2, ”Starta upp NewWorld Mac från OpenFirmware”.