Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbildningar
4.3.1. Skriva diskettavbildningar från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbildningar från DOS, Windows eller OS/2
4.3.3. Skriva diskettavbildningar från MacOS
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4.1. Uppstart av hårddiskinstallerare på OldWorld Mac
4.4.2. Uppstart av hårddiskinstallerare på NewWorld Mac
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.2. Konfigurering av DHCP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer