Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tis
22
feb '05

Rätt volym på dina WAV-filer

Detta script sätter ”rätt” volym på dina inspelade samplingar i Asterisk.
Den tar alla WAV-filer i current directory.


#!/bin/sh
tmpfile=/tmp/rescale$$.wav
for i in *.wav; do
scale=$(sox $i /tmp/foo.wav stat -v 2>&1)
if [ $scale != ”1.000” ]; then
echo -n ”Rescale $i…”
cp $i $tmpfile
sox $tmpfile -v $scale $i
echo
fi
done

Start discussion »

Skriv ett svar