Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

fre
29
apr '05

SRV records för VoIP

Här är en liten genomgång hur man sätter upp Asterisk att svara på en ”finare” SIP-adress.

Många (inte alla) SIP klienter/telefoner kan även slå upp så kallade SRV-records i DNS för att hitta fram till rätt PBX via Internet.
SRV records används inte bara för VoIP utan till att peka ut en eller flera olika tjänster i en domän, till exempel SIP eller HTTP-servrar.

Konfigurera Asterisk:
Editera sip_additional.conf (Asterisk@Home) eller sip.conf (vanlig Asterisk)


[sip_proxy]
type=user
username=yeager
context=from-fwd
#sätt vilken context samtalet kommer från

Editera extensions_additional.conf (Asterisk@Home) eller extensions.conf (vanlig Asterisk)

exten=> yeager,1,Goto(ext-queues,7776,1) # Ring in till kö nummer 7776

Sätt SRV-record i din DNS zon.. just in case..

_sip._udp.lidkoping.net. IN SRV 20 0 5060 home.lidkoping.net.

(så klart krävs det ett A-record för ”home.lidkoping.net” men det har jag satt tidigare)

Vill du ha redundans i din PBX-tjänst så kan du lägga till en server till, med högre prioritet (lägsta = först)

Exempel:

_sip._udp.lidkoping.net. IN SRV 30 0 5060 backup-server.lidkoping.net.

Detta är rätt enkelt. Det jag har gjort är att peka ut min PBX-server (home.lidkoping.net) som kör SIP (över UDP-protokollet) på port 5060 som default server för domänen lidkoping.net. Som backup server, om inte home.lidkoping.net svarar så ska samtalet skickas till backup-server.lidkoping.net.

Så nu kan man ringa mig på sip:yeager@lidkoping.net

Test av DNS ändringen

yeager@host:~$ nslookup
> set q=srv
> _sip._udp.lidkoping.net.
Server: 10.xxx.xxx.xxx
Address: 10.xxx.xxx.xxx#53

Non-authoritative answer:
_sip._udp.lidkoping.net service = 20 0 5060 home.lidkoping.net.

Authoritative answers can be found from:
lidkoping.net nameserver = dns1.perform-nordic.se.
lidkoping.net nameserver = dns6.perform-nordic.se.
home.lidkoping.net internet address = 83.233.30.10
dns1.perform-nordic.se internet address = 62.127.101.50
dns6.perform-nordic.se internet address = 217.215.167.98

Förklarning av SRV record

SRV Record:
Also known as a Service record. An SRV record is intended to provide information on available services. A SRV record has four fields and a unique system for naming. The naming system is an underscore followed by the name of the service, followed by a period, and underscore, and then the protocol, another dot, and then the name of the domain. The four fields are:

1. Priority, just as in MX records

2. Weight, used to determine relative capacity between to SRV fields with the priority. Hits will be assigned proportionately by weight, allowing a powerful and a weak server to share appropriate loads.

3. Port, the port of the service offered

4. Hostname

For Example
_http._tcp.example.com. SRV 10 5 80. www.example.com

Start discussion »

Comments are closed.