Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

sön
8
maj '05

Diktafon till Asterisk

Ny funktion i Asterisk CVS, Virtual Dictation Machine (diktafon på svenska).

Använd den så här:

Ta hem senaste CVS-HEAD
export CVSROOT=:pserver:anoncvs@cvs.digium.com:/usr/cvsroot
cvs login (lösenord: anoncvs)
cvs checkout zaptel libpri asterisk asterisk-sounds
cd asterisk && make && make install

Kolla att du har kompilerat modulen:

# ls -l /usr/lib/asterisk/modules/app_dictate.so
-rwxr-xr-x 1 root root 52242 May 7 17:45 /usr/lib/asterisk/modules/app_dictate.so

Editera extensions.conf
Lägg till:
exten => *89,1,Dictate

Starta Asterisk konsollen med asterisk -vvvvvrd och skriv reload.
Ring sedan till *89.

Svenska ljudfiler till Diktafonen finns här:
http://www.danielnylander.se/asterisk/dictate-swedish.tar.gz
Kopiera in dom till /var/lib/asterisk/sounds/dictate/se

Start discussion »

Comments are closed.