Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

mån
16
maj '05

Combating SPAM

Bruce Schneier har skrivit en intressant artikel om SPAM och det nya ordet SPIT (Spam over Internet Telephony)

Länk: http://www.schneier.com/blog/archives/2005/05/combating_spam.html

Start discussion »

Comments are closed.