Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

ons
18
maj '05

MeetMe – Konferens i Asterisk

Eftersom många har problem och frågor med MeetMe så tänkte jag skriva en liten guideline här.

Du konfigurerar Asterisk så här:

/etc/asterisk/meetme.conf

[rooms]
conf => 82000

/etc/asterisk/extensions.conf

exten => _82000,1,Answer
exten => _82000,2,Wait(1)
exten => _82000,3,MeetMe(${EXTEN}|vsrMicx)

MeetMe kräver att du har en så kallad timingdevice. Folk som endast kör SIP (utan koppling till POTS) och saknar FX-kort kommer att upptäcka en viss fördröjning i ljudet.
Saknar man timingdevice kan man simulera en. Kräver UHCI (USB). Detta ger dock en fördröjning i ljudet.

$ modprobe -a zaptel
$ modprobe -a ztdummy

De options som jag använder i MeetMe är:

’i’ — announce user join/leave
’v’ — video mode
’r’ — Record conference (records as ${MEETME_RECORDINGFILE}
using format ${MEETME_RECORDINGFORMAT}). Default filename is
meetme-conf-rec-${CONFNO}-${UNIQUEID} and the default format is wav.
’c’ — announce user(s) count on joining a conference
’M’ — enable music on hold when the conference has a single caller
’x’ — close the conference when last marked user exits
’a’ — set admin mode

Inspelningarna hamnar i /var/lib/asterisk/sounds.
Jag anser det är fel mapp att spara i och har förslagit en ändring på det.
Länk: http://bugs.digium.com/view.php?id=4315

Start discussion »

Comments are closed.