Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

fre
10
jun '05

Patch till Asterisk Voicemail

Skrev en liten patch till app_voicemail.c för att lösa ett grammatik problem med ”meddelande” och ”meddelandet”.
Nu säger den ”Första meddelandet.. mottogs den..” istället för ”Första meddelande.. mottaget..”

Ljudfiler + patch: vm-grammarfix-20050610.zip

--- app_voicemail.c-orig 2005-06-10 16:57:13.000000000 +0200
+++ app_voicemail.c 2005-06-10 16:57:41.000000000 +0200
@@ -3229,6 +3229,10 @@
#endif
if (the_zone)
res = ast_say_date_with_format(chan, t, AST_DIGIT_ANY, chan->language, the_zone->msg_format, the_zone->timezone);
+ else if(!strcasecmp(chan->language,"se")) /* SWEDISH syntax */
+ res = ast_say_date_with_format(chan, t, AST_DIGIT_ANY, chan->language, "'vm-received' Q 'digits/at' HM", NULL);
+ else if(!strcasecmp(chan->language,"no")) /* NORWEGIAN syntax */
+ res = ast_say_date_with_format(chan, t, AST_DIGIT_ANY, chan->language, "'vm-received' Q 'digits/at' HM", NULL);
else if(!strcasecmp(chan->language,"de")) /* GERMAN syntax */
res = ast_say_date_with_format(chan, t, AST_DIGIT_ANY, chan->language, "'vm-received' Q 'digits/at' HM", NULL);
else if (!strcasecmp(chan->language,"nl")) /* DUTCH syntax */
@@ -3347,7 +3351,12 @@
else if (vms->curmsg == vms->lastmsg)
res = wait_file2(chan, vms, "vm-last"); /* "last" */
if (!res) {
- res = wait_file2(chan, vms, "vm-message"); /* "message" */
+ if (!strcasecmp(chan->language, "se")) { /* SWEDISH syntax */
+ res = wait_file2(chan, vms, "vm-meddelandet"); /* "message" */
+ }
+ else {
+ res = wait_file2(chan, vms, "vm-message"); /* "message" */
+ }
if (vms->curmsg && (vms->curmsg != vms->lastmsg)) {
if (!res)
res = ast_say_number(chan, vms->curmsg + 1, AST_DIGIT_ANY, chan->language, (char *) NULL);

Diskutera gärna mer om detta på http://www.VoIP-Forum.se

Start discussion »

Comments are closed.