Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

Archive for december 17th, 2005

lör
17
dec '05

Nytt lagförslag om elektronisk övervakning

Ett nytt lagförslag angående polisens rätt eller inte att bland annat installera trojaner för övervakning och insamling av bevismaterial har tagits fram. Detta är oerhört allvarligt. Datainspektionen har klart och tydligt påpekat att detta inte är acceptabelt. Läs själva och bilda er en uppfattning: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/49/89/ac9297a1.pdf