Introduktion till hjälpmedel

Det här kapitlet introducerar dig till hjälpmedelsfunktionerna i GNOME-skrivbordet.

All programvara ska innefatta hjälpmedelsfunktioner för att låta personer med handikapp använda programvaran på ett enkelt och effektivt sätt. Tidigare lagstiftning såsom Sektion 508 av U.S. Rehabilitation Act ökar medvetenheten om behovet av att tillhandahålla programvara med hjälpmedelsfunktionalitet.

GNOME-skrivbordet är enkelt att använda och innehåller många hjälpmedelsfunktioner. Varje program och verktyg som stöds i GNOME-skrivbordet är designat med tanke på hjälpmedel och användbarhet. Användare med funktionshinder såsom nedsatt syn eller nedsatt motorik kan använda all funktionalitet i GNOME-skrivbordet tack vare anpassningsverktygen som finns tillgängliga. Dessa anpassningsverktyg låter dig finjustera utseendet och beteendet för skrivbordet.

Möjligheten att enkelt anpassa GNOME-skrivbordet bidrar stort till hjälpmedelsfunktionerna för skrivbordet. Den här guiden beskriver de olika anpassningsalternativen som du kan använda för att anpassa det till dina specifika behov.