Orca: Skärmläsare och -förstorare

The Orca Screen Reader and Magnifier application enables users with limited or no vision to use the GNOME Desktop and associated applications. Orca provides the following functionality:

  • Skärmläsare

    Skärmläsaren tillåter icke-visuell åtkomst till standardprogram i GNOME-skrivbordet med hjälp av uppläsning och punktskriftsutmatning.

  • Förstorare

    Förstoraren tillhandahåller automatisk fokusspårning och helskärmsförstoring för att hjälpa användare med nedsatt syn.

Följande avsnitt tillhandahåller information om Orca och hur man använder det.