Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

Archive for september 6th, 2005

tis
6
sep '05

Visa samtalsinfo på TVn

Dreamboxen är otroligt bra. Så bra att man kan enkelt visa information på TV’n (projektorn i mitt fall). #!/usr/bin/perl use Asterisk::AGI; my $AGI = new Asterisk::AGI; my %input = $AGI->ReadParse(); my $caller=$input{’callerid’}; $AGI->verbose (”Sending message to Dreambox: $caller”,3); # Med login/lösenord # system(”wget -q –http-user=xxxx –http-passwd=xxxx http://ipadress.till.dreamboxen/cgi-bin/message\?msg=Inkommande%20samtal%20fran%20$caller”); # Utan login/lösenord # #system(”wget -q http://ipadress.till.dreamboxen/cgi-bin/message\?msg=Inkommande%20samtal%20fran%20$caller”); exit […]