Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

lör
15
okt '05

?versättningen av Debian

?versättningen av Debian GNU/Linux går framåt..

?n så länge har jag översatt ca 425 filer (Debconf-mallar och vanliga applikationer).

Största jobbet är dock kvar.. att granska och ändra.
Fokuseringen har legat på att få Debian-Installer (installationsprogrammet) 100% klar.

Alla översättningar är inskickade till Debian och visas här: http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?which=submitter&data=yeager%40lidkoping.net

Så här ser det ut till exempel när man konfigurerar hddtemp (Debconf):

hddtemp

passwd

Start discussion »

Skriv ett svar