Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tor
13
apr '06

?versättning av CUPS

Har nu översatt CUPS – Common UNIX Printing System

Så här ser webbgränssnittet ut.

CUPS på svenska

CUPS på svenska

Start discussion »

Skriv ett svar