Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

mån
15
maj '06

?versättning av Cryptonit

Har nu översatt säkerhetsprogrammet Cryptonit.

Ett program för att kryptera/dekryptera/signera filer med hjälp av digitala certifikat.

Här är några skärmbilder:

Start discussion »

Skriv ett svar