Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

mån
22
maj '06

?versättning av Gutenprint

Har ikväll uppdaterat översättningen av Gutenprint (även kallad gimp-print).

Start discussion »

Skriv ett svar