Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

fre
18
aug '06

?versättning av WengoPhone

Nu har jag översatt programtelefonen WengoPhone.

Mer information på:  http://www.openwengo.com/

Detta är WengoPhone Classic. Det finns även en version kallad WengoPhone NG.

Programmet finns för Windows, Linux och Mac OS X.

  

Start discussion »

Skriv ett svar