Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

mån
11
dec '06

?versättning av GnuPG

Jag har de senaste veckorna uppdaterat översättningen av GnuPG.

Nu är både version 1.4 och version 2 klara (inklusive libgpg-error).

Uppdatering:

Jag har även översatt flera andra program som använder GnuPG.

WinPT (Windows Privacy Tray)

GPA (Gnu Privacy Assistant)

Start discussion »

Skriv ett svar