Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tor
1
feb '07

?versättning av Dopi

Nu har jag översatt det lilla men trevliga verktyget Dopi.

Det är ett gränssnitt mot din iPod. Lägg enkelt till eller ta bort filer på den.

Start discussion »

Skriv ett svar