Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tis
27
feb '07

?versättning av XenMan

Nu har jag översatt XenMan. Ett verktyg för att hantera dina virtuella Xen-maskiner.

Programmet är ännu inte möjligt att köra lokalanpassat, därav engelskan i skärmbilden.

Start discussion »

Skriv ett svar