Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

mån
22
okt '07

?versättning av OGMrip

OGMRip är ett program och en uppsättning bibliotek för att extrahera och koda dvd-filmer till AVI, OGM, MP4 eller Matroska-filer med ett stort urval kodekar. Mer information på http://ogmrip.sourceforge.net

Start discussion »

Skriv ett svar