Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

ons
16
jan '08

?versättning av program för maemo

Nu har jag börjat översätta program för maemo (Nokias Linux-baserade plattform).

Här är Maemo Mapper, ett navigatorprogram

Här är OMWeather, en väderapplet (panelprogram som vi säger på GNOME-språk)

Start discussion »

Skriv ett svar