Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tor
12
feb '09

?versättning av CrunchyFrog

Jag har nu översatt SQL-redigeraren CrunchyFrog.

Start discussion »

Skriv ett svar