Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tor
10
nov '05

?versättning av Widelands

?versatte spelet Widelands till svenska. Spelet är i ett tidigt stadium i utvecklingen men är delvis spelbart. Spelet är ett försök att efterlikna spelet Settlers II från Bluebyte.
Det är fri programvara (GPL).

Widelands på svenska

Widelands på svenska

Start discussion »

Skriv ett svar