Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

mån
14
nov '05

?versättning av ant-phone

Har översatt ant-phone till svenska. Ant-phone är en applikation för att ringa via ISDN.

Mer info på http://www.antcom.de/ant-phone/

Ant-phone på svenska

Start discussion »

Skriv ett svar