Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

tor
26
jan '06

?versättning av EVMS

Håller på att översätta EVMS (Enterprise Volume Manager System) till svenska..

Här är en skärmbild

evms på svenska

Start discussion »

Skriv ett svar