Polaroid Photo

Bilder från Daniel Nylander.se

Daniel Nylander.se

Ubuntu, Debian, Translation Project, GNU, Linux, UNIX, VoIP, IT-Säkerhet, experiment, väl valda ord och delvis sinnesnärvaro

Välj ett ämne:

lör
23
aug '08

?versättning av Gufw

Så här ser Gufw ut på svenska. Gufw är ett grafiskt användargränssnitt för ufw (Uncomplicated firewall).Start discussion »

Skriv ett svar