Användarhandbok för aptitude

Version 0.4.2

Daniel Burrows

Denna handbok är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version.

Denna handbok distribueras i hopp om att den ska vara användbar, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information.

Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med denna handbok. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA


Innehållsförteckning

Introduktion
Vad är aptitude för någonting egentligen?
Vad är en pakethanterare?
Vad är apt-systemet?
Hur får jag tag på aptitude?
Förbyggda paket för aptitude, eller “Vad 99% av användarna bör göra
Bygga aptitude från källkod
Hämta aptitude från darcs
1. Komma igång
Använda aptitude
Grundläggande användning av aptitude
Navigera i paketlistan i aptitude
Hitta paket efter namn
Hantera paket
Uppdatera paketlistan och installera paket
Använda aptitude från kommandoraden
2. Referensguide för aptitude
Användargränssnittet i aptitude
Använda menyerna
Menykommandon
Arbeta med flera vyer
Bli root
Hantera paket
Hantera paketlistan
Komma åt paketinformation
Ändra pakettillstånd
Lösa beroendeproblem
Hämta, installera och ta bort paket
Förstå och hantera tillit för paket
Hantera automatiskt installerade paket
Sökmönster
Anpassa aptitude
Anpassa paketlistan
Anpassa tangentmappningar
Anpassa textfärger och stilar
Anpassning av visningslayouten
Referens för konfigurationsfil
Teman
Spela Minröj
3. Vanliga frågor för Aptitude
4. Tack till
I. Kommandoradsreferens för aptitude
aptitude — högnivågränssnitt för pakethanteraren

Figurförteckning

2.1. Tillgängliga kommandon i menyn Åtgärder
2.2. Tillgängliga kommandon i menyn Ångra
2.3. Tillgängliga kommandon i menyn Paket
2.4. Tillgängliga kommandon i menyn Problemlösare
2.5. Tillgängliga kommandon i menyn Sök
2.6. Tillgängliga kommandon i menyn Alternativ
2.7. Tillgängliga kommandon i menyn Vyer
2.8. Tillgängliga kommandon i menyn Hjälp
2.9. Värden för flaggan “current state
2.10. Värden för flaggan “action
2.11. Anpassningsbara stilar i aptitude